Du er her

Nytt tak på hus på Holand i Gullesfjord.

Nytt tak fra Alsvåg plater.

Gamle eternitt-tak skal være evigvarende heter det, men det er nok en sannhet med modifikasjoner. Eternitten tørker i solen og smuldrer litt opp når det igjen kommer sol og varme. Et eldre tak på en bolig i Gullesfjord fikk seg nytt tak av typen Alsvåg-monarc. En utfordrende jobb da det var et meget bratt tak. Jobben ble utført sommeren 2017. Pipen fikk ny pipehatt.